Activiteiten

TRBA-expertises

  • in situ-bodemanalyse
  • terreinophoging
  • wegen- en rioleringstelsels dimensioneren
  • totaalaanpak voorbereiden
  • specifieke werken uitvoeren

Studiedienst
Het studiebureel van TRBA stelt een precieze en gedetailleerde prijs op voor elk specifiek project.  Dit op basis van een lastenboek of meetstaat opgesteld door een architect, extern studiebureel of een openbaar bestuur. TRBA kan ook zelf een concept opmaken voor een project, en dit op basis van eigen topografische metingen en staalnames op het terrein. In elk geval komt het studiebureel tot een optimalisatie van de uitvoering van het project, met aandacht voor de kostprijs en voor de aanwezige grondstoffen op de werf of in de nabije omgeving.

Kwaliteitscel garandeert uw gemoedsrust

Interne en externe controles tijdens elk onderdeel van het proces verzekeren u een onberispelijke kwaliteit. In het laboratorium en op de werf … voortdurend testen we de kwaliteit van de uitvoering en van de grondstoffen. Onze werknemers voeren de opdrachten uit volgens strenge voorschriften. Die aanpak culmineert in het foutloze eindresultaat.