Rioleringen, collectoren en pompstations plaatsen is een expertise op zich. En TRBA heeft er zich succesvol in verdiept. Door uw opdrachten efficiënt uit te voeren, helpen we u zowel stedelijke als landelijke gebieden te saneren. Daarin kanaliseren collectoren het afvalwater naar de zuiveringsstations – allemaal ontworpen en gebouwd door ervaren experts.

Van alle markten thuis
TRBA realiseert uw afwateringswerken met buizen tot een diameter van 2500 mm in verschillende materialen: beton, gres, gietijzer, pvc, prv en polyethyleen. Voor elk ondergrondtype hebben we materiaal om het netwerk correct en duurzaam te installeren – inclusief beschoeiingsmateriaal en damwandinstallatie. Zand, klei, leem, moeras, rots of onder de freatische grondwatertafel: dankzij jarenlange ervaring beheersen wij zowel de plaatsing als de verankering van alle buissoorten.

Referenties met namen als een klok
Intercommunales zoals Ipalle, Idea, Ideta, Igretec,IEG en IBW vertrouwen op de TRBA-expertise. Want de opdrachten die zij uitvoeren voor SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) zijn cruciaal voor het leefcomfort van duizenden inwoners. Maar … naast de opdrachten van die (semi-)overheidsbedrijven realiseert TRBA ook heel veel klassieke rioleringswerken voor privéopdrachtgevers. Volg hun voorbeeld en kies voor TRBA-expertise om een installatie te bouwen die écht rendeert.

TRBA installeert uw afwateringsnetwerk voor:

 • logistieke en multimodale platformen;
 • industriële en commerciële gebouwen;
 • residentiële gebouwen en verkavelingen;
 • sportterreinen en industriële zones;
 • parkeerterreinen.

 

 

Overtuigende voorbeelden
Ontdek de details van onze referentieopdrachten.

Gespecialiseerd materiaal

 • 2 trilblokken
 • Damplanken
 • Multifunctionele beschoeiingsboxen
 • Pompen
 • Bronbemalingsinstallaties
 • Rots rotorfrees