Om een nieuwe tunnel onder de N513 te bouwen, leidt TRBA de ingekokerde Pré Granmet om. Daarna volgt de aanleg van de wegen met een kruispunt en een toegangsweg naar de N58 en de N513. Het project eindigt met de ontdubbeling van de Petite Espierres-betonkokers.

Uitdaging
Het grondverzet neemt grote proporties aan: 13.200 m³ uitgegraven en 28.700 m³ aangevulde grond. Met 9225 m² betonverharding en 12.900 m² asfalt beginnen ook de cijfers voor verhardingen aardig aan te tikken. De levering van 4500 m³ beton voor de bouwkundige werken maakt het plaatje met indrukwekkende getallen volledig. 

 

 

Client: 
SPW Direction Mons
Project: 

Omleggen van kokers, bouwen van een tunnel, aanleg van wegen

Budget: 
3 867 000.00€